Công Ty TNHH Tm – Dv Quảng Cáo Nội Thất Phát Lộc

[ad_1]

Công Ty TNHH Tm – Dv Quảng Cáo Nội Thất Phát Lộc

Cong Ty TNHH Tm – Dv Quang Cao Noi That Phat Loc
Mã Số Thuế: 4201959114
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Phú Ân Nam 3, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 30-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 30-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Lộc
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tm – Dv Quảng Cáo Nội Thất Phát Lộc

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tm – Dv Quảng Cáo Nội Thất Phát Lộc?

✓ Trả lời: 4201959114

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tm – Dv Quảng Cáo Nội Thất Phát Lộc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tm – Dv Quảng Cáo Nội Thất Phát Lộc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tm – Dv Quảng Cáo Nội Thất Phát Lộc?

✓ Trả lời: Thôn Phú Ân Nam 3, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Tm – Dv Quảng Cáo Nội Thất Phát Lộc là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đức Lộc

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tm – Dv Quảng Cáo Nội Thất Phát Lộc?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]