Công Ty TNHH Tm Dl & Vt Ariel

[ad_1]

Công Ty TNHH Tm Dl & Vt Ariel

Cong Ty TNHH Tm Dl & Vt Ariel
Mã Số Thuế: 4201940032
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 250 Nguyễn Văn Linh, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 20-10-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-10-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Tm Dl & Vt Ariel

Mã số thuế của Công Ty TNHH Tm Dl & Vt Ariel?

✓ Trả lời: 4201940032

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Tm Dl & Vt Ariel?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Tm Dl & Vt Ariel chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Tm Dl & Vt Ariel?

✓ Trả lời: 250 Nguyễn Văn Linh, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Tm Dl & Vt Ariel là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thanh Tùng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Tm Dl & Vt Ariel?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]