Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vĩnh Tiến

[ad_1]

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vĩnh Tiến

Cong ty TNHH Thuong mai va Dich vu Vinh Tien
Mã Số Thuế: 4201120625
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 86 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hòa – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 09-10-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-10-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Đặng Văn Triển Đặng Văn Triển
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vĩnh Tiến

Mã số thuế của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vĩnh Tiến?

✓ Trả lời: 4201120625

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vĩnh Tiến?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vĩnh Tiến chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vĩnh Tiến?

✓ Trả lời: 86 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hòa – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vĩnh Tiến là ai?

✓ Trả lời: Đặng Văn Triển Đặng Văn Triển

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vĩnh Tiến?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]