Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Khám Phá Vịnh Xanh

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Khám Phá Vịnh Xanh

Tiếng Anh:

DISCOVERY BLUE BAY CO., LTD

Cong Ty TNHH Thuong Mai Va Dich Vu Du Lich Kham Pha Vinh Xanh
Mã Số Thuế: 4201469416
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 3/39/9 Dã Tượng – Phường Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 19-04-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-04-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Lê Đức Thuận Lê Đức Thuận
Ngành nghề chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Khám Phá Vịnh Xanh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Khám Phá Vịnh Xanh?

✓ Trả lời: 4201469416

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Khám Phá Vịnh Xanh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Khám Phá Vịnh Xanh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Khám Phá Vịnh Xanh?

✓ Trả lời: 3/39/9 Dã Tượng – Phường Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Khám Phá Vịnh Xanh là ai?

✓ Trả lời: Lê Đức Thuận Lê Đức Thuận

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Khám Phá Vịnh Xanh?

✓ Trả lời: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]