Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Oceans 5 Inc

[ad_1]

Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Oceans 5 Inc

Tiếng Anh:

INC FIVE OCEANS TUORIST TRADING CO .,LTD

Cong Ty TNHH Thuong Mai Du Lich Oceans 5 Inc
Mã Số Thuế: 4201472458
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 78 Tuệ Tĩnh – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 24-04-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 24-04-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Zhang Yunpeng Zhang Yunpeng
Ngành nghề chính: Đại lý du lịch

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Oceans 5 Inc

Mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Oceans 5 Inc?

✓ Trả lời: 4201472458

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Oceans 5 Inc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Oceans 5 Inc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Oceans 5 Inc?

✓ Trả lời: 78 Tuệ Tĩnh – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Oceans 5 Inc là ai?

✓ Trả lời: Zhang Yunpeng Zhang Yunpeng

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Oceans 5 Inc?

✓ Trả lời: Đại lý du lịch

[ad_2]