Công ty TNHH Thương mại – Du lịch – Dịch vụ Phú Phước Lộc Thọ

[ad_1]

Công ty TNHH Thương mại – Du lịch – Dịch vụ Phú Phước Lộc Thọ

Cong ty TNHH Thuong mai – Du lich – Dich vu Phu Phuoc Loc Tho
Mã Số Thuế: 4201115350
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 348 Lê Hồng Phong, Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 21-09-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 30-09-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Phó Nguyễn Anh Phó
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Thương mại – Du lịch – Dịch vụ Phú Phước Lộc Thọ

Mã số thuế của Công ty TNHH Thương mại – Du lịch – Dịch vụ Phú Phước Lộc Thọ?

✓ Trả lời: 4201115350

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Thương mại – Du lịch – Dịch vụ Phú Phước Lộc Thọ?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Thương mại – Du lịch – Dịch vụ Phú Phước Lộc Thọ chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại – Du lịch – Dịch vụ Phú Phước Lộc Thọ?

✓ Trả lời: 348 Lê Hồng Phong, Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Thương mại – Du lịch – Dịch vụ Phú Phước Lộc Thọ là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Anh Phó Nguyễn Anh Phó

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Thương mại – Du lịch – Dịch vụ Phú Phước Lộc Thọ?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]