Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ du lịch ánh Sáng

[ad_1]

Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ du lịch ánh Sáng

Tiếng Anh:

Sunshine Tour Co., Ltd

Cong ty TNHH Thuong mai – Dich vu du lich anh Sang
Mã Số Thuế: 4200675455
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 25 Tôn Đản, Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 24-01-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-01-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Hồ Đức Thọ Hồ Đức Thọ
Ngành nghề chính: Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ du lịch ánh Sáng

Mã số thuế của Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ du lịch ánh Sáng?

✓ Trả lời: 4200675455

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ du lịch ánh Sáng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ du lịch ánh Sáng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ du lịch ánh Sáng?

✓ Trả lời: 25 Tôn Đản, Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ du lịch ánh Sáng là ai?

✓ Trả lời: Hồ Đức Thọ Hồ Đức Thọ

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ du lịch ánh Sáng?

✓ Trả lời: Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch

[ad_2]