Công Ty TNHH Sx-Tm-Dv Tân Hòa Phú

[ad_1]

Công Ty TNHH Sx-Tm-Dv Tân Hòa Phú

Cong Ty TNHH Sx-Tm-Dv Tan Hoa Phu
Mã Số Thuế: 4201951002
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 2/14 đường Gò Cây Sung, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 14-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Hoàng Thụy Kim Khánh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Sx-Tm-Dv Tân Hòa Phú

Mã số thuế của Công Ty TNHH Sx-Tm-Dv Tân Hòa Phú?

✓ Trả lời: 4201951002

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Sx-Tm-Dv Tân Hòa Phú?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Sx-Tm-Dv Tân Hòa Phú chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Sx-Tm-Dv Tân Hòa Phú?

✓ Trả lời: 2/14 đường Gò Cây Sung, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Sx-Tm-Dv Tân Hòa Phú là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Thụy Kim Khánh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Sx-Tm-Dv Tân Hòa Phú?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]