Công Ty TNHH Sx – Tm – Dv Anh Khôi

[ad_1]

Công Ty TNHH Sx – Tm – Dv Anh Khôi

Cong Ty TNHH Sx – Tm – Dv Anh Khoi
Mã Số Thuế: 4201948401
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Hải Triều, Xã Vạn Long, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 26-01-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-01-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Nhân
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Sx – Tm – Dv Anh Khôi

Mã số thuế của Công Ty TNHH Sx – Tm – Dv Anh Khôi?

✓ Trả lời: 4201948401

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Sx – Tm – Dv Anh Khôi?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Sx – Tm – Dv Anh Khôi chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Sx – Tm – Dv Anh Khôi?

✓ Trả lời: Thôn Hải Triều, Xã Vạn Long, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Sx – Tm – Dv Anh Khôi là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thành Nhân

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Sx – Tm – Dv Anh Khôi?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]