Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Tín

[ad_1]

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Tín

Tiếng Anh:

THANHTIN Co., Ltd

Cong ty TNHH San xuat va Thuong mai Thanh Tin
Mã Số Thuế: 4200670425
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ dân phố Phúc Sơn, Cam Phúc Nam – Thành phố Cam Ranh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 03-01-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Cam Ranh
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-01-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 8
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Huỳnh Công Hoà Huỳnh Công Hoà
Ngành nghề chính: Sản xuất hoá chất cơ bản

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Tín

Mã số thuế của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Tín?

✓ Trả lời: 4200670425

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Tín?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Tín chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Tín?

✓ Trả lời: Tổ dân phố Phúc Sơn, Cam Phúc Nam – Thành phố Cam Ranh – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Tín là ai?

✓ Trả lời: Huỳnh Công Hoà Huỳnh Công Hoà

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Tín?

✓ Trả lời: Sản xuất hoá chất cơ bản

[ad_2]