Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng & Đầu Tư Hà Trung Nghĩa

[ad_1]

Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng & Đầu Tư Hà Trung Nghĩa

Tiếng Anh:

TRUNGNGHIAHA INVESTMENT & CONSTRUCTION

Cong Ty TNHH Mtv Xay Dung & Dau Tu Ha Trung Nghia
Mã Số Thuế: 4201473042
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 07 đường Đinh Liệt – Phường Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 25-04-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-04-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Hà Trung Nghĩa Hà Trung Nghĩa
Ngành nghề chính: Xây dựng nhà các loại

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng & Đầu Tư Hà Trung Nghĩa

Mã số thuế của Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng & Đầu Tư Hà Trung Nghĩa?

✓ Trả lời: 4201473042

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng & Đầu Tư Hà Trung Nghĩa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng & Đầu Tư Hà Trung Nghĩa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng & Đầu Tư Hà Trung Nghĩa?

✓ Trả lời: 07 đường Đinh Liệt – Phường Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng & Đầu Tư Hà Trung Nghĩa là ai?

✓ Trả lời: Hà Trung Nghĩa Hà Trung Nghĩa

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng & Đầu Tư Hà Trung Nghĩa?

✓ Trả lời: Xây dựng nhà các loại

[ad_2]