Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại-Dịch Vụ Du Lịch Tân Phú Quý

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại-Dịch Vụ Du Lịch Tân Phú Quý

Tiếng Anh:

CôNG TY TNHH MTV TM-DV DU LịCH TâN PHú QUý

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Thuong Mai-Dich Vu Du Lich Tan Phu Quy
Mã Số Thuế: 4201531343
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 13C Hoàng Hoa Thám – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 11-10-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 11-10-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 2
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Võ Quốc Vui Võ Quốc Vui
Ngành nghề chính: Đại lý du lịch

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại-Dịch Vụ Du Lịch Tân Phú Quý

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại-Dịch Vụ Du Lịch Tân Phú Quý?

✓ Trả lời: 4201531343

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại-Dịch Vụ Du Lịch Tân Phú Quý?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại-Dịch Vụ Du Lịch Tân Phú Quý chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại-Dịch Vụ Du Lịch Tân Phú Quý?

✓ Trả lời: 13C Hoàng Hoa Thám – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại-Dịch Vụ Du Lịch Tân Phú Quý là ai?

✓ Trả lời: Võ Quốc Vui Võ Quốc Vui

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại-Dịch Vụ Du Lịch Tân Phú Quý?

✓ Trả lời: Đại lý du lịch

[ad_2]