Công ty TNHH một thành viên MH

[ad_1]

Công ty TNHH một thành viên MH

Cong ty TNHH mot thanh vien MH
Mã Số Thuế: 4200696938
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 679 Lê Hồng Phong – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 11-07-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-07-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 7
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Mai Thị Hồng Hạnh Mai Thị Hồng Hạnh
Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH một thành viên MH

Mã số thuế của Công ty TNHH một thành viên MH?

✓ Trả lời: 4200696938

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH một thành viên MH?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH một thành viên MH chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên MH?

✓ Trả lời: 679 Lê Hồng Phong – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH một thành viên MH là ai?

✓ Trả lời: Mai Thị Hồng Hạnh Mai Thị Hồng Hạnh

Ngành nghề chính của Công ty TNHH một thành viên MH?

✓ Trả lời: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

[ad_2]