Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Mãi Xanh

[ad_1]

Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Mãi Xanh

Tiếng Anh:

Ever Blue Travel Limited Company

Cong ty TNHH Mot thanh vien Du lich Mai Xanh
Mã Số Thuế: 4200676106
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 52 Đống Đa – Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 31-01-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiếu Nguyễn Văn Hiếu
Ngành nghề chính: Lập trình máy vi tính

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Mãi Xanh

Mã số thuế của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Mãi Xanh?

✓ Trả lời: 4200676106

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Mãi Xanh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Mãi Xanh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Mãi Xanh?

✓ Trả lời: 52 Đống Đa – Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Mãi Xanh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Hiếu Nguyễn Văn Hiếu

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Mãi Xanh?

✓ Trả lời: Lập trình máy vi tính

[ad_2]