Công ty TNHH một thành viên điện tử Ngân Thanh

[ad_1]

Công ty TNHH một thành viên điện tử Ngân Thanh

Tiếng Anh:

Ngân Thanh Electronics One Nember Limited Company

Cong ty TNHH mot thanh vien dien tu Ngan Thanh
Mã Số Thuế: 4200665591
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường 23/10, Km 8, Diên An – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 16-03-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Diên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-04-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Nguyễn Thành
Ngành nghề chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH một thành viên điện tử Ngân Thanh

Mã số thuế của Công ty TNHH một thành viên điện tử Ngân Thanh?

✓ Trả lời: 4200665591

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH một thành viên điện tử Ngân Thanh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH một thành viên điện tử Ngân Thanh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên điện tử Ngân Thanh?

✓ Trả lời: Đường 23/10, Km 8, Diên An – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH một thành viên điện tử Ngân Thanh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thành Nguyễn Thành

Ngành nghề chính của Công ty TNHH một thành viên điện tử Ngân Thanh?

✓ Trả lời: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy

[ad_2]