Công Ty TNHH Miên Thịnh

[ad_1]

Công Ty TNHH Miên Thịnh

Cong Ty TNHH Mien Thinh
Mã Số Thuế: 4201114847
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 09 Hương Giang – Phường Phước Hòa – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 14-09-2010
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-10-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 2010
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Công Minh NGUYễN CôNG MINH
Ngành nghề chính: Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Miên Thịnh

Mã số thuế của Công Ty TNHH Miên Thịnh?

✓ Trả lời: 4201114847

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Miên Thịnh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Miên Thịnh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Miên Thịnh?

✓ Trả lời: 09 Hương Giang – Phường Phước Hòa – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Miên Thịnh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Công Minh NGUYễN CôNG MINH

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Miên Thịnh?

✓ Trả lời: Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

[ad_2]