Công Ty TNHH Light Park Resort Nha Trang

[ad_1]

Công Ty TNHH Light Park Resort Nha Trang

Tiếng Anh:

LIGHT PARK RESORT NHA TRANG COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Light Park Resort Nha Trang
Mã Số Thuế: 4201959097
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 48 Khu H, Nam Hòn Khô, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 30-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 30-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Huế
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Light Park Resort Nha Trang

Mã số thuế của Công Ty TNHH Light Park Resort Nha Trang?

✓ Trả lời: 4201959097

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Light Park Resort Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Light Park Resort Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Light Park Resort Nha Trang?

✓ Trả lời: Số 48 Khu H, Nam Hòn Khô, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Light Park Resort Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Văn Huế

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Light Park Resort Nha Trang?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]