Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Những Ngày Tĩnh Lặng

[ad_1]

Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Những Ngày Tĩnh Lặng

Cong ty TNHH Khu nghi duong Nhung Ngay Tinh Lang
Mã Số Thuế: 4200668440
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ dân phố 2 – Đông Hải, phường Ninh Hải – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 07-11-2008
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Khimicheva Ella Nguyễn Thị Kiêm
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Những Ngày Tĩnh Lặng

Mã số thuế của Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Những Ngày Tĩnh Lặng?

✓ Trả lời: 4200668440

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Những Ngày Tĩnh Lặng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Những Ngày Tĩnh Lặng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Những Ngày Tĩnh Lặng?

✓ Trả lời: Tổ dân phố 2 – Đông Hải, phường Ninh Hải – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Những Ngày Tĩnh Lặng là ai?

✓ Trả lời: Khimicheva Ella Nguyễn Thị Kiêm

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Khu nghỉ dưỡng Những Ngày Tĩnh Lặng?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]