Công Ty TNHH Huy Giới

[ad_1]

Công Ty TNHH Huy Giới

Cong Ty TNHH Huy Gioi
Mã Số Thuế: 4200723250
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 79 Đại Lộ Nguyễn Tất Thành – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 21-12-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Giới Nguyễn Huy Giới
Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Huy Giới

Mã số thuế của Công Ty TNHH Huy Giới?

✓ Trả lời: 4200723250

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Huy Giới?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Huy Giới chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Huy Giới?

✓ Trả lời: 79 Đại Lộ Nguyễn Tất Thành – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Huy Giới là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Huy Giới Nguyễn Huy Giới

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Huy Giới?

✓ Trả lời: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]