Công Ty TNHH Ht Hoàng Trí

[ad_1]

Công Ty TNHH Ht Hoàng Trí

Cong Ty TNHH Ht Hoang Tri
Mã Số Thuế: 4201960857
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 01 Mỹ Giang, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 27-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Lê Hoàng Minh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Ht Hoàng Trí

Mã số thuế của Công Ty TNHH Ht Hoàng Trí?

✓ Trả lời: 4201960857

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Ht Hoàng Trí?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Ht Hoàng Trí chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Ht Hoàng Trí?

✓ Trả lời: Số 01 Mỹ Giang, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Ht Hoàng Trí là ai?

✓ Trả lời: Lê Hoàng Minh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Ht Hoàng Trí?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]