Công ty TNHH Hoa Sen Nha Trang

[ad_1]

Công ty TNHH Hoa Sen Nha Trang

Cong ty TNHH Hoa Sen Nha Trang
Mã Số Thuế: 4201117622
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 36A Đặng Tất, Vĩnh Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-10-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-2010
Tổng số nhân viên trong công ty: 4
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Hà Hồng Minh Hà Hồng Minh
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Hoa Sen Nha Trang

Mã số thuế của Công ty TNHH Hoa Sen Nha Trang?

✓ Trả lời: 4201117622

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Hoa Sen Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Hoa Sen Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Hoa Sen Nha Trang?

✓ Trả lời: 36A Đặng Tất, Vĩnh Hải – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Hoa Sen Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: Hà Hồng Minh Hà Hồng Minh

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Hoa Sen Nha Trang?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]