Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch á Châu Xanh

[ad_1]

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch á Châu Xanh

Cong ty TNHH Dich vu Du lich a Chau Xanh
Mã Số Thuế: 4201116594
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 15D2 Hoàng Hoa Thám, Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 29-09-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-10-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 4
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Lê Duy Minh Lê Duy Minh
Ngành nghề chính: Vận tải đường bộ khác

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch á Châu Xanh

Mã số thuế của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch á Châu Xanh?

✓ Trả lời: 4201116594

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch á Châu Xanh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch á Châu Xanh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch á Châu Xanh?

✓ Trả lời: 15D2 Hoàng Hoa Thám, Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch á Châu Xanh là ai?

✓ Trả lời: Lê Duy Minh Lê Duy Minh

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch á Châu Xanh?

✓ Trả lời: Vận tải đường bộ khác

[ad_2]