Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đất Nha Trang

[ad_1]

Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đất Nha Trang

Cong ty TNHH Dich vu Bat dong san Dat Nha Trang
Mã Số Thuế: 4201119845
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 122 Hồng Bàng, Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 06-10-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-10-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phương Nguyễn Ngọc Phương
Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đất Nha Trang

Mã số thuế của Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đất Nha Trang?

✓ Trả lời: 4201119845

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đất Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đất Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đất Nha Trang?

✓ Trả lời: 122 Hồng Bàng, Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đất Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Ngọc Phương Nguyễn Ngọc Phương

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đất Nha Trang?

✓ Trả lời: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

[ad_2]