Công Ty TNHH Đấu Giá Chương Dương

[ad_1]

Công Ty TNHH Đấu Giá Chương Dương

Cong Ty TNHH Dau Gia Chuong Duong
Mã Số Thuế: 4201531311
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 21B Nguyễn Chánh – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 11-10-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-10-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Tài Nguyễn Tấn Tài
Ngành nghề chính: Đại lý, môi giới, đấu giá

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đấu Giá Chương Dương

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đấu Giá Chương Dương?

✓ Trả lời: 4201531311

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đấu Giá Chương Dương?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đấu Giá Chương Dương chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đấu Giá Chương Dương?

✓ Trả lời: 21B Nguyễn Chánh – Phường Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty TNHH Đấu Giá Chương Dương là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Tấn Tài Nguyễn Tấn Tài

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đấu Giá Chương Dương?

✓ Trả lời: Đại lý, môi giới, đấu giá

[ad_2]