Công ty Hàng hải Vinalines Nha Trang

[ad_1]

Công ty Hàng hải Vinalines Nha Trang

Tiếng Anh:

VINALINES Nha Trang

Cong ty Hang hai Vinalines Nha Trang
Mã Số Thuế: 0100104595-009
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 34 Trần Phú – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 03-01-2007
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-10-2010
Tổng số nhân viên trong công ty: 200
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Lê Xuân Sinh Lê Xuân Sinh
Ngành nghề chính: Vận tải ven biển và viễn dương

Những câu hỏi liên quan tới Công ty Hàng hải Vinalines Nha Trang

Mã số thuế của Công ty Hàng hải Vinalines Nha Trang?

✓ Trả lời: 0100104595-009

Số điện thoại liên hệ Công ty Hàng hải Vinalines Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty Hàng hải Vinalines Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty Hàng hải Vinalines Nha Trang?

✓ Trả lời: 34 Trần Phú – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty Hàng hải Vinalines Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: Lê Xuân Sinh Lê Xuân Sinh

Ngành nghề chính của Công ty Hàng hải Vinalines Nha Trang?

✓ Trả lời: Vận tải ven biển và viễn dương

[ad_2]