Công ty cổ phần du lịch- thương mại Con Sẻ Tre


Công ty cổ phần du lịch- thương mại Con Sẻ Tre

Tiếng Anh:

SETRE ISLAND

Cong ty co phan du lich- thuong mai Con Se Tre
Mã Số Thuế: 4200694881
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đảo Hòn Tre – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 08-05-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-09-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 200
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Ngô Văn ích Ngô Văn ích
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công ty cổ phần du lịch- thương mại Con Sẻ Tre

Mã số thuế của Công ty cổ phần du lịch- thương mại Con Sẻ Tre?

✓ Trả lời: 4200694881

Số điện thoại liên hệ Công ty cổ phần du lịch- thương mại Con Sẻ Tre?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty cổ phần du lịch- thương mại Con Sẻ Tre chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch- thương mại Con Sẻ Tre?

✓ Trả lời: Đảo Hòn Tre – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Công ty cổ phần du lịch- thương mại Con Sẻ Tre là ai?

✓ Trả lời: Ngô Văn ích Ngô Văn ích

Ngành nghề chính của Công ty cổ phần du lịch- thương mại Con Sẻ Tre?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Mega Nha Trang - Tất tần tạt du lịch Nha Trang
Logo
Enable registration in settings - general