Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Hiểm Miền Trung

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Hiểm Miền Trung

Tiếng Anh:

CENTRAL INSURANCE SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Dich Vu Bao Hiem Mien Trung
Mã Số Thuế: 4201940522
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 21/1 Đội Cấn, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 25-10-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-10-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thao
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Hiểm Miền Trung

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Hiểm Miền Trung?

✓ Trả lời: 4201940522

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Hiểm Miền Trung?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Hiểm Miền Trung chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Hiểm Miền Trung?

✓ Trả lời: 21/1 Đội Cấn, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Hiểm Miền Trung là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đình Thao

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Hiểm Miền Trung?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]