Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Vh Holdings

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Vh Holdings

Tiếng Anh:

VH HOLDINGS TRADING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Thuong Mai Vh Holdings
Mã Số Thuế: 4201949589
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 601 Đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 22-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Võ Ngọc Hòa
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Vh Holdings

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Vh Holdings?

✓ Trả lời: 4201949589

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Vh Holdings?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Vh Holdings chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Vh Holdings?

✓ Trả lời: 601 Đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Vh Holdings là ai?

✓ Trả lời: Võ Ngọc Hòa

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Vh Holdings?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]