Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Phố Việt

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Phố Việt

Tiếng Anh:

VIET TOWN HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Dau Tu Phat Trien Nha Pho Viet
Mã Số Thuế: 4201958819
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: STH35B.17 Khu đô thị Lê Hồng Phong II, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 24-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 24-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Nghiêm Văn Tầm
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Phố Việt

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Phố Việt?

✓ Trả lời: 4201958819

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Phố Việt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Phố Việt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Phố Việt?

✓ Trả lời: STH35B.17 Khu đô thị Lê Hồng Phong II, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Phố Việt là ai?

✓ Trả lời: Nghiêm Văn Tầm

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Phố Việt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]