Chi nhánh công ty TNHH sản xuất – thương mại Thiên Thạch

[ad_1]

Chi nhánh công ty TNHH sản xuất – thương mại Thiên Thạch

Chi nhanh cong ty TNHH san xuat – thuong mai Thien Thach
Mã Số Thuế: 0302704404-004
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Đảnh Thạnh, Diên Lộc – Xã Diên Lộc – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 27-05-2005
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Diên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-12-2006
Tổng số nhân viên trong công ty: 20
Năm tài chính: 2005
Người đại diện pháp luật: Quách Chánh Sang Lê Thành Luận
Ngành nghề chính: Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá

Những câu hỏi liên quan tới Chi nhánh công ty TNHH sản xuất – thương mại Thiên Thạch

Mã số thuế của Chi nhánh công ty TNHH sản xuất – thương mại Thiên Thạch?

✓ Trả lời: 0302704404-004

Số điện thoại liên hệ Chi nhánh công ty TNHH sản xuất – thương mại Thiên Thạch?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi nhánh công ty TNHH sản xuất – thương mại Thiên Thạch chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi nhánh công ty TNHH sản xuất – thương mại Thiên Thạch?

✓ Trả lời: Thôn Đảnh Thạnh, Diên Lộc – Xã Diên Lộc – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa

Giám đốc của Chi nhánh công ty TNHH sản xuất – thương mại Thiên Thạch là ai?

✓ Trả lời: Quách Chánh Sang Lê Thành Luận

Ngành nghề chính của Chi nhánh công ty TNHH sản xuất – thương mại Thiên Thạch?

✓ Trả lời: Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá

[ad_2]