Chi nhánh Công ty Cổ Phần Khánh Linh tại Nha Trang

[ad_1]

Chi nhánh Công ty Cổ Phần Khánh Linh tại Nha Trang

Chi nhanh Cong ty Co Phan Khanh Linh tai Nha Trang
Mã Số Thuế: 0600406361-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 581 Lê Hồng Phong, Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 06-12-2007
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-12-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Phạm Tiến Duyên Phạm Tiến Duyên
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

Những câu hỏi liên quan tới Chi nhánh Công ty Cổ Phần Khánh Linh tại Nha Trang

Mã số thuế của Chi nhánh Công ty Cổ Phần Khánh Linh tại Nha Trang?

✓ Trả lời: 0600406361-001

Số điện thoại liên hệ Chi nhánh Công ty Cổ Phần Khánh Linh tại Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi nhánh Công ty Cổ Phần Khánh Linh tại Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ Phần Khánh Linh tại Nha Trang?

✓ Trả lời: 581 Lê Hồng Phong, Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Chi nhánh Công ty Cổ Phần Khánh Linh tại Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: Phạm Tiến Duyên Phạm Tiến Duyên

Ngành nghề chính của Chi nhánh Công ty Cổ Phần Khánh Linh tại Nha Trang?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện

[ad_2]