Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Vạn Ninh

[ad_1]

Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Vạn Ninh

Ban Quan ly du an cac cong trinh xay dung huyen Van Ninh
Mã Số Thuế: 4200871097
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 469 Hùng Vương, TT Vạn Giã – Huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Vạn Ninh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Ngành nghề chính: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Những câu hỏi liên quan tới Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Vạn Ninh

Mã số thuế của Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Vạn Ninh?

✓ Trả lời: 4200871097

Số điện thoại liên hệ Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Vạn Ninh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Vạn Ninh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Vạn Ninh?

✓ Trả lời: 469 Hùng Vương, TT Vạn Giã – Huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa

Giám đốc của Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Vạn Ninh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Dũng

Ngành nghề chính của Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Vạn Ninh?

✓ Trả lời: Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

[ad_2]