Xí nghiệp Đo đạc Bản đồ – CN Công ty Địa chính Khánh Hòa

[ad_1]

Xí nghiệp Đo đạc Bản đồ – CN Công ty Địa chính Khánh Hòa

Xi nghiep Do dac Ban do – CN Cong ty Dia chinh Khanh Hoa
Mã Số Thuế: 4200316061-003
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 13B Hoàng Hoa Thám, Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 17-04-2008
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-05-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 28
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Võ Ngọc Quang Võ Ngọc Quang
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Xí nghiệp Đo đạc Bản đồ – CN Công ty Địa chính Khánh Hòa

Mã số thuế của Xí nghiệp Đo đạc Bản đồ – CN Công ty Địa chính Khánh Hòa?

✓ Trả lời: 4200316061-003

Số điện thoại liên hệ Xí nghiệp Đo đạc Bản đồ – CN Công ty Địa chính Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Xí nghiệp Đo đạc Bản đồ – CN Công ty Địa chính Khánh Hòa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Xí nghiệp Đo đạc Bản đồ – CN Công ty Địa chính Khánh Hòa?

✓ Trả lời: 13B Hoàng Hoa Thám, Lộc Thọ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Xí nghiệp Đo đạc Bản đồ – CN Công ty Địa chính Khánh Hòa là ai?

✓ Trả lời: Võ Ngọc Quang Võ Ngọc Quang

Ngành nghề chính của Xí nghiệp Đo đạc Bản đồ – CN Công ty Địa chính Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]