Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

[ad_1]

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Van phong dang ky quyen su dung dat
Mã Số Thuế: 4200689779
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 1 Cao Văn Bé – Huyện Khánh Vĩnh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Khánh Vĩnh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-05-2007
Tổng số nhân viên trong công ty: 8
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Huỳnh Xuân Lộc
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Mã số thuế của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất?

✓ Trả lời: 4200689779

Số điện thoại liên hệ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất?

✓ Trả lời: 1 Cao Văn Bé – Huyện Khánh Vĩnh – Khánh Hòa

Giám đốc của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất là ai?

✓ Trả lời: Huỳnh Xuân Lộc

Ngành nghề chính của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]