Văn phòng Đại diện Thường trú Nippon Kaiji Kyokai tại Nha Trang


Văn phòng Người đại diện pháp luật Thường trú Nippon Kaiji Kyokai tại Nha Trang

Van phong Dai dien Thuong tru Nippon Kaiji Kyokai tai Nha Trang
Mã Số Thuế: 4201076158
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 40 Trần Phú, Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 10-10-2007
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Khánh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-12-2007
Năm tài chính: 2007
Người đại diện pháp luật: Yoshiaki Ogahara Yoshiaki Ogahara
Ngành nghề chính: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Văn phòng Người đại diện pháp luật Thường trú Nippon Kaiji Kyokai tại Nha Trang

Mã số thuế của Văn phòng Người đại diện pháp luật Thường trú Nippon Kaiji Kyokai tại Nha Trang?

✓ Trả lời: 4201076158

Số điện thoại liên hệ Văn phòng Người đại diện pháp luật Thường trú Nippon Kaiji Kyokai tại Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Văn phòng Người đại diện pháp luật Thường trú Nippon Kaiji Kyokai tại Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Văn phòng Người đại diện pháp luật Thường trú Nippon Kaiji Kyokai tại Nha Trang?

✓ Trả lời: 40 Trần Phú, Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Văn phòng Người đại diện pháp luật Thường trú Nippon Kaiji Kyokai tại Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: Yoshiaki Ogahara Yoshiaki Ogahara

Ngành nghề chính của Văn phòng Người đại diện pháp luật Thường trú Nippon Kaiji Kyokai tại Nha Trang?

✓ Trả lời: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

Mega Nha Trang - Tất tần tạt du lịch Nha Trang
Logo
Enable registration in settings - general