Văn Phòng Đại Diện Khánh Hòa – Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Việt Tín

[ad_1]

Văn Phòng Đại Diện Khánh Hòa – Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Việt Tín

Van Phong Dai Dien Khanh Hoa – Cong Ty Co Phan Tham Dinh Gia Viet Tin
Mã Số Thuế: 0310791400-003
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 07 Võ Trứ – Phường Phước Tiến – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 08-03-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-03-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 2
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Trần Thị Thiên Kim
Ngành nghề chính: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Văn Phòng Đại Diện Khánh Hòa – Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Việt Tín

Mã số thuế của Văn Phòng Đại Diện Khánh Hòa – Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Việt Tín?

✓ Trả lời: 0310791400-003

Số điện thoại liên hệ Văn Phòng Đại Diện Khánh Hòa – Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Việt Tín?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Văn Phòng Đại Diện Khánh Hòa – Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Việt Tín chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Văn Phòng Đại Diện Khánh Hòa – Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Việt Tín?

✓ Trả lời: 07 Võ Trứ – Phường Phước Tiến – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Văn Phòng Đại Diện Khánh Hòa – Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Việt Tín là ai?

✓ Trả lời: Trần Thị Thiên Kim

Ngành nghề chính của Văn Phòng Đại Diện Khánh Hòa – Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Việt Tín?

✓ Trả lời: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]