Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỳ Thú Châu á Tại Nha Trang

[ad_1]

Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỳ Thú Châu á Tại Nha Trang

Van Phong Dai Dien Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Ky Thu Chau a Tai Nha Trang
Mã Số Thuế: 0311513212-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 194 Ngô Gia Tự – Phường Phước Tiến – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 10-09-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 11-09-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Cảnh
Ngành nghề chính: Điều hành tua du lịch

Những câu hỏi liên quan tới Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỳ Thú Châu á Tại Nha Trang

Mã số thuế của Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỳ Thú Châu á Tại Nha Trang?

✓ Trả lời: 0311513212-001

Số điện thoại liên hệ Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỳ Thú Châu á Tại Nha Trang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỳ Thú Châu á Tại Nha Trang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỳ Thú Châu á Tại Nha Trang?

✓ Trả lời: 194 Ngô Gia Tự – Phường Phước Tiến – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỳ Thú Châu á Tại Nha Trang là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Minh Cảnh

Ngành nghề chính của Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỳ Thú Châu á Tại Nha Trang?

✓ Trả lời: Điều hành tua du lịch

[ad_2]