Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Du Lịch Đường Việt Tại Tỉnh Khánh Hòa

[ad_1]

Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Du Lịch Đường Việt Tại Tỉnh Khánh Hòa

Van Phong Dai Dien Cong Ty Co Phan Du Lich Duong Viet Tai Tinh Khanh Hoa
Mã Số Thuế: 0104663509-003
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 139 Phan Vinh – Phường Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 15-12-2011
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-12-2011
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Ngô Xuân Hùng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Du Lịch Đường Việt Tại Tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế của Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Du Lịch Đường Việt Tại Tỉnh Khánh Hòa?

✓ Trả lời: 0104663509-003

Số điện thoại liên hệ Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Du Lịch Đường Việt Tại Tỉnh Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Du Lịch Đường Việt Tại Tỉnh Khánh Hòa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Du Lịch Đường Việt Tại Tỉnh Khánh Hòa?

✓ Trả lời: 139 Phan Vinh – Phường Vĩnh Nguyên – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Du Lịch Đường Việt Tại Tỉnh Khánh Hòa là ai?

✓ Trả lời: Ngô Xuân Hùng

Ngành nghề chính của Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Du Lịch Đường Việt Tại Tỉnh Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]