Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Ngày Tại Khánh Hòa

[ad_1]

Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Ngày Tại Khánh Hòa

Van Phong Dai Dien Cong Ty Co Phan Dich Vu Hang Ngay Tai Khanh Hoa
Mã Số Thuế: 0310897975-003
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 69 Hoàng Văn Thụ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 28-03-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 30-03-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Mai Thị Kim Oanh
Ngành nghề chính: Đại lý, môi giới, đấu giá

Những câu hỏi liên quan tới Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Ngày Tại Khánh Hòa

Mã số thuế của Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Ngày Tại Khánh Hòa?

✓ Trả lời: 0310897975-003

Số điện thoại liên hệ Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Ngày Tại Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Ngày Tại Khánh Hòa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Ngày Tại Khánh Hòa?

✓ Trả lời: 69 Hoàng Văn Thụ – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Ngày Tại Khánh Hòa là ai?

✓ Trả lời: Mai Thị Kim Oanh

Ngành nghề chính của Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Ngày Tại Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Đại lý, môi giới, đấu giá

[ad_2]