Trường Tiểu học Vạn Thắng

[ad_1]

Trường Tiểu học Vạn Thắng

Truong Tieu hoc Van Thang
Mã Số Thuế: 4201064219
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 203/2A đường 2/4, Vạn Thắng – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Lanh Nguyễn Thị Ngọc Lanh
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Trường Tiểu học Vạn Thắng

Mã số thuế của Trường Tiểu học Vạn Thắng?

✓ Trả lời: 4201064219

Số điện thoại liên hệ Trường Tiểu học Vạn Thắng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trường Tiểu học Vạn Thắng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trường Tiểu học Vạn Thắng?

✓ Trả lời: 203/2A đường 2/4, Vạn Thắng – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Trường Tiểu học Vạn Thắng là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Ngọc Lanh Nguyễn Thị Ngọc Lanh

Ngành nghề chính của Trường Tiểu học Vạn Thắng?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]