Trường tiểu học Ninh Thân

[ad_1]

Trường tiểu học Ninh Thân

Tiếng Anh:

Trường tiểu học Ninh Thân

Truong tieu hoc Ninh Than
Mã Số Thuế: 4200867950
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Đại Mỹ, xã Ninh Thân – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thị xã Ninh Hoà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật:
Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Những câu hỏi liên quan tới Trường tiểu học Ninh Thân

Mã số thuế của Trường tiểu học Ninh Thân?

✓ Trả lời: 4200867950

Số điện thoại liên hệ Trường tiểu học Ninh Thân?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trường tiểu học Ninh Thân chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trường tiểu học Ninh Thân?

✓ Trả lời: Thôn Đại Mỹ, xã Ninh Thân – Thị xã Ninh Hoà – Khánh Hòa

Giám đốc của Trường tiểu học Ninh Thân là ai?

✓ Trả lời:

Ngành nghề chính của Trường tiểu học Ninh Thân?

✓ Trả lời: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

[ad_2]