Trường Tiểu Học Diên Toàn

[ad_1]

Trường Tiểu Học Diên Toàn

Tiếng Anh:

Trường Tiểu Học Diên Toàn

Truong Tieu Hoc Dien Toan
Mã Số Thuế: 4200866890
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Trung Nam – Diên Toàn – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Diên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật:
Ngành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Những câu hỏi liên quan tới Trường Tiểu Học Diên Toàn

Mã số thuế của Trường Tiểu Học Diên Toàn?

✓ Trả lời: 4200866890

Số điện thoại liên hệ Trường Tiểu Học Diên Toàn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trường Tiểu Học Diên Toàn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trường Tiểu Học Diên Toàn?

✓ Trả lời: Trung Nam – Diên Toàn – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa

Giám đốc của Trường Tiểu Học Diên Toàn là ai?

✓ Trả lời:

Ngành nghề chính của Trường Tiểu Học Diên Toàn?

✓ Trả lời: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

[ad_2]