Trường Tiểu Học Diên Thọ

[ad_1]

Trường Tiểu Học Diên Thọ

Tiếng Anh:

Trường Tiểu Học Diên Thọ

Truong Tieu Hoc Dien Tho
Mã Số Thuế: 4200856162
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Diên Thọ – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Diên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật:
Ngành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Những câu hỏi liên quan tới Trường Tiểu Học Diên Thọ

Mã số thuế của Trường Tiểu Học Diên Thọ?

✓ Trả lời: 4200856162

Số điện thoại liên hệ Trường Tiểu Học Diên Thọ?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trường Tiểu Học Diên Thọ chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trường Tiểu Học Diên Thọ?

✓ Trả lời: Diên Thọ – Huyện Diên Khánh – Khánh Hòa

Giám đốc của Trường Tiểu Học Diên Thọ là ai?

✓ Trả lời:

Ngành nghề chính của Trường Tiểu Học Diên Thọ?

✓ Trả lời: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

[ad_2]