Trường THCS Phan Sào Nam

[ad_1]

Trường THCS Phan Sào Nam

Truong THCS Phan Sao Nam
Mã Số Thuế: 4200664710
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 24 Phật Học – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Mai Xuân Lan
Ngành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Những câu hỏi liên quan tới Trường THCS Phan Sào Nam

Mã số thuế của Trường THCS Phan Sào Nam?

✓ Trả lời: 4200664710

Số điện thoại liên hệ Trường THCS Phan Sào Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trường THCS Phan Sào Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trường THCS Phan Sào Nam?

✓ Trả lời: 24 Phật Học – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Trường THCS Phan Sào Nam là ai?

✓ Trả lời: Mai Xuân Lan

Ngành nghề chính của Trường THCS Phan Sào Nam?

✓ Trả lời: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

[ad_2]