Trường sĩ quan không quân

[ad_1]

Trường sĩ quan không quân

Tiếng Anh:

TSQKQ

Truong si quan khong quan
Mã Số Thuế: 4200736958
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 03 Biệt Thự, Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 2
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thăng Thắng Nguyễn Thăng Thắng
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Trường sĩ quan không quân

Mã số thuế của Trường sĩ quan không quân?

✓ Trả lời: 4200736958

Số điện thoại liên hệ Trường sĩ quan không quân?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trường sĩ quan không quân chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trường sĩ quan không quân?

✓ Trả lời: Số 03 Biệt Thự, Tân Lập – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Trường sĩ quan không quân là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thăng Thắng Nguyễn Thăng Thắng

Ngành nghề chính của Trường sĩ quan không quân?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

[ad_2]