Trường PTTH Lê Quý Đôn

[ad_1]

Trường PTTH Lê Quý Đôn

Truong PTTH Le Quy Don
Mã Số Thuế: 4200663844
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 67 Yersin, Phương Sài – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Lê Văn Đức
Ngành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Những câu hỏi liên quan tới Trường PTTH Lê Quý Đôn

Mã số thuế của Trường PTTH Lê Quý Đôn?

✓ Trả lời: 4200663844

Số điện thoại liên hệ Trường PTTH Lê Quý Đôn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trường PTTH Lê Quý Đôn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trường PTTH Lê Quý Đôn?

✓ Trả lời: 67 Yersin, Phương Sài – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Trường PTTH Lê Quý Đôn là ai?

✓ Trả lời: Lê Văn Đức

Ngành nghề chính của Trường PTTH Lê Quý Đôn?

✓ Trả lời: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

[ad_2]