Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Khánh Hòa

[ad_1]

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Khánh Hòa

Truong Pho thong Dan toc Noi tru tinh Khanh Hoa
Mã Số Thuế: 4201116354
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 02 Hòn Chồng, Vĩnh Phước – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Tổng số nhân viên trong công ty: 29
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Mừng Nguyễn Mừng
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Khánh Hòa?

✓ Trả lời: 4201116354

Số điện thoại liên hệ Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Khánh Hòa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Khánh Hòa?

✓ Trả lời: 02 Hòn Chồng, Vĩnh Phước – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Khánh Hòa là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Mừng Nguyễn Mừng

Ngành nghề chính của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Khánh Hòa?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]