Trường Mẫu giáo Vạn Xuân

[ad_1]

Trường Mẫu giáo Vạn Xuân

Tiếng Anh:

Trường Mẫu giáo Vạn Xuân

Truong Mau giao Van Xuan
Mã Số Thuế: 4200867527
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xuân Sơn – Huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Vạn Ninh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Lê Thị Học
Ngành nghề chính: Giáo dục mầm non

Những câu hỏi liên quan tới Trường Mẫu giáo Vạn Xuân

Mã số thuế của Trường Mẫu giáo Vạn Xuân?

✓ Trả lời: 4200867527

Số điện thoại liên hệ Trường Mẫu giáo Vạn Xuân?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trường Mẫu giáo Vạn Xuân chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trường Mẫu giáo Vạn Xuân?

✓ Trả lời: Xuân Sơn – Huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa

Giám đốc của Trường Mẫu giáo Vạn Xuân là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Học

Ngành nghề chính của Trường Mẫu giáo Vạn Xuân?

✓ Trả lời: Giáo dục mầm non

[ad_2]