Trường Mẫu Giáo Hoạ My

[ad_1]

Trường Mẫu Giáo Hoạ My

Truong Mau Giao Hoa My
Mã Số Thuế: 4200865505
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đầm môn, Vạn Thạnh – Huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Vạn Ninh
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Tổng số nhân viên trong công ty: 13
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Linh Phương
Ngành nghề chính: Giáo dục mầm non

Những câu hỏi liên quan tới Trường Mẫu Giáo Hoạ My

Mã số thuế của Trường Mẫu Giáo Hoạ My?

✓ Trả lời: 4200865505

Số điện thoại liên hệ Trường Mẫu Giáo Hoạ My?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trường Mẫu Giáo Hoạ My chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trường Mẫu Giáo Hoạ My?

✓ Trả lời: Đầm môn, Vạn Thạnh – Huyện Vạn Ninh – Khánh Hòa

Giám đốc của Trường Mẫu Giáo Hoạ My là ai?

✓ Trả lời: Huỳnh Thị Linh Phương

Ngành nghề chính của Trường Mẫu Giáo Hoạ My?

✓ Trả lời: Giáo dục mầm non

[ad_2]