Trung Tâm Phối Hợp Tìm Kiếm Cứu Nạn Hàng Hải Khu Vực IV

[ad_1]

Trung Tâm Phối Hợp Tìm Kiếm Cứu Nạn Hàng Hải Khu Vực IV

Trung Tam Phoi Hop Tim Kiem Cuu Nan Hang Hai Khu Vuc IV
Mã Số Thuế: 4200753079
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 21 Nguyễn Đức Cảnh – Phường Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Nha Trang
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-06-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 7
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Trần Hải Triều Trần Hải Triều
Ngành nghề chính: Vận tải ven biển và viễn dương

Những câu hỏi liên quan tới Trung Tâm Phối Hợp Tìm Kiếm Cứu Nạn Hàng Hải Khu Vực IV

Mã số thuế của Trung Tâm Phối Hợp Tìm Kiếm Cứu Nạn Hàng Hải Khu Vực IV?

✓ Trả lời: 4200753079

Số điện thoại liên hệ Trung Tâm Phối Hợp Tìm Kiếm Cứu Nạn Hàng Hải Khu Vực IV?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trung Tâm Phối Hợp Tìm Kiếm Cứu Nạn Hàng Hải Khu Vực IV chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trung Tâm Phối Hợp Tìm Kiếm Cứu Nạn Hàng Hải Khu Vực IV?

✓ Trả lời: 21 Nguyễn Đức Cảnh – Phường Phước Long – Thành phố Nha Trang – Khánh Hòa

Giám đốc của Trung Tâm Phối Hợp Tìm Kiếm Cứu Nạn Hàng Hải Khu Vực IV là ai?

✓ Trả lời: Trần Hải Triều Trần Hải Triều

Ngành nghề chính của Trung Tâm Phối Hợp Tìm Kiếm Cứu Nạn Hàng Hải Khu Vực IV?

✓ Trả lời: Vận tải ven biển và viễn dương

[ad_2]